Kunst kijken - Kunst maken

Samen met vertaalster en mediëviste Kordelia Nitsch verzorg ik bij voldoende aanmelding en tijd de cursus "Kunst kijken - kunst maken", een reis langs verschillende schilders en hun stijlen, langs stromingen en genres. De cursus begint telkens met een introductielezing van Kordelia. Door haar verhalen gaat kunst nog meer leven. Deze workshop hebben we een aantal jaren geleden gegeven op de Kranepoort. We zijn er allebi erg enthousiast over en nu is het weer tijd om de draad op te pakken op de nieuwe locatie.

Deze cursus vindt plaats in ons lokaal in Het Paleis vanaf 3 september.

 

 

Samenwerking een terugblik.

Een aantal workshops geef ik samen met collega's; dit geeft mooie synergieen. Mensen met wie ik tot nu toe heb samengewerkt zijn: Titia Struiving, Aly Westerhuis, Wankja Fergusson en Kordelia Nitsch.

Overzicht van workshops:

2018 /19 Wijkmemory

In het Wijkscentrum WIJS gaf ik  de workshopreeks Wijkmemory in opdracht van en samen met Tita Struiving. De workshop was voor mensen in de leeftijd van 8 tot 88 jaar. Bewoners uit de wijk maakten op papier met ecoline en krijt zichtbaar wat hun wensen voor de wijk zijn. Er onstond een kleurig geheel. Na afloop is er van de tekenigen een kwartet gemaakt. Dit is gebruikt voor verdere gesprekken tussen gemeente enerzijds en Cocreatie o.l.v Titia in de wijk Paddepoel. Er zijn meerdere wensen vervuld waaronder een kennismakingspakket voor nieuwe wijkbewoners, meer groen en bankjes voor ouderen. We vonden het mooi om via creativiteit laagdrempelig te kunnen werken in de wijk.

2008 - 2015 De Kunstcarrousel

Samen met Aly Westerhuis heb ik een wisselende reeks kunst workshops ontwikkelt voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. Veel kinderen zijn niet meer gewend te werken met materiaal.. We werkten met materialen zoals verf, karton, klei, schildersdoek, papier, hout en textiel. Zoveel mogenlijk natuurlijke materialen. Ook organiseerden we doe-tochten buiten zoals de fotobelevingstocht en de tocht der structuren. Het uitgangspunt van de workshop was altijd de eigenheid, het zelfvertrouwen en plezier. 

We verzorgden ook inhoudelijke lessen op scholen over kunstenaars (bijv Mondiraan). Door de bezuinigingsreeks in het onderwijs met weinig ruimte voor zzp-ers is er na zes/zeven jaar een einde gekomen aan deze samenwerking. We kijken er met plezier op terug.

Daarnaast hebben we een programma ontwikkelt voor medewerkers in de kinderopvang over onze methodiek achter het geven van een enerverende workshop. Hoe houd je het spannend en interactief? Hoe verzorg je een activiteit die staat als een huis? Hoe zet je je eigen kwaliteiten in en laat je "het rondzingen"?

Met wankja Fergusson hebben we een kruidenwandeling gemaakt waarbij we buiten tekenden, kruiden plukten en samen een lunch samenstelden.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u me altijd vrijblijvend mailen of bellen: kittyblum@hotmail.com  /  tel. 06-13247599