Het verhaal, een zoektocht. Als uitgangspunt en inspiratiebron gebruik ik de natuur met als thema verschillende vormen van communnicatie.

In mijn tekeningen en schilderijen zoek ik naar een spanning tussen lijnen en probeer ik meerdere werkelijkheden in perspectief en tijd naast en door elkaar heen te laten bestaan.

Bij mijn installaties voeg ik vaak iets toe wat communiceert met de omgeving. Aanwezig is doordat het luistert/registreert of meebeweegt of meegroeit. Het is altijd site-specific.

Daarnaast zijn bij Staatsbosbeheer en diverse winkels mijn ansichtkaarten te verkrijgen met planten met bijgevoegde zakjes wilde bloemen zaden. Het botanische werk vormt een fijne afwisseling met andere werk en vloeit ook wel in elkaar over.

En weer daarnaast geef ik soms workshops zoals de Verteltafels, Wijjkmemory, Kunst kijken kunst maken etc. 

Ik wens je heel veel kijkplezier en een mooie ervaring toe.

Email: kittyblum@hotmail.com